Untitled Document

Het gebouw...

Ruimtes

Omdat de naam "De Zwingel" alweer helemaal is ingeburgerd in Melderslo, vonden wij als bestuur dat het tijd werd om de overige ruimten in ons prachtige gebouw ook te gaan voorzien van passende benamingen. De keuze om voort te borduren op de oorsprong van onze naam, namelijk het vlas, was snel gemaakt. Hieronder staan de nieuwe namen van de verschillende ruimtes en een verklaring van de gebruikte termen.

"De vlasschuur" - cultuurzaal

De vlasschuur was een grote ruimte waarin diverse activiteiten gehouden werden die betrekking hadden op de verwerking van vlas. In de wintermaanden werd dit veelal ook gebruikt om andere activiteiten te organiseren, het had dus ook een grote sociale waarde binnen een gemeenschap.

Foto

“De Vlaskam” - vergaderruimte

De vlaskam is een instrument dat bij het repelen wordt gebruikt. De bedoeling is dat het vlas over een sterke kam wordt getrokken waarbij de zaadbollen achterblijven. Tijdens deze bewerking had men ook tijd om met elkaar in gesprek te zijn.

Foto

“Waterroot”

Een andere bewerking was het roten, Het vlas werd op een vochtige plaats of in het water gelegd. Hierbij liet het houtachtige deel van de stengel los van de vezel. Er waren diverse schuren die speciaal voor dit roten een kelder hadden waarin het water stond. Deze werd het waterroot genoemd.

Foto

“Braakhok”

In het braakhok was de bewerking het braken of breken. Het gerootte vlas werd na het roten ontdaan van de houtdelen van de stengel. Heel vroeger gebeurde dit met een grote beukenhouten klos. Hier komt inderdaad het gezegde “de beuk erin” vandaan.

Foto

“De Linnenkamer” - de dagopvang

Het linnen is het eindresultaat van al die bewerkingen. Verder is linnen een uiterst veelzijdig product wat in diverse industrieën wordt gebruikt. Linnen staat altijd synoniem voor het beste wat er is. Denk maar eens aan feestelijk gedekte tafels versierd met het beste linnen.

Foto

“De Spinning” - ontmoetingsruimte

Een spinning was de benaming voor een bijeenkomst waar mensen ( vooral dames) samen kwamen om te spinnen en te kletsen. Mannen uit het dorp kwamen daar ook maar al te graag om de dames gezelschap te houden. Na alle inspanningen die men gedaan heeft in ons M.F.C. “De Zwingel“, is het goed toeven in “De Spinning“!

Foto

Peuterspeelzaal

De naam spreekt voor zich. Deze ruimte is voor de peuters uit Melderslo.

Foto

Sportzaal

Een ruime, hoge sportzaal die gebruikt wordt door de sportverenigingen uit Melderslo.

Foto

Keuken

Een grote keuken met professionele apparatuur.

Foto