Untitled Document

Info...

Beheerder

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van onze beheerder:
 • Eerste aanspreekpunt voor alle gebruikers
 • Coördineren/regelen van de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot bediening van het bargedeelte: rooster maken
 • Oplossen van zich voordoende problemen, klachten e.d.
 • Voorbereiden van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Daartoe o.m.:
  • aannemen van standaard reserveringen volgens instructie (o.a. voor de zaal/zalen)
  • vastleggen van de met klanten gemaakte afspraken
  • plaatsen van bestellingen bij vaste leveranciers; doen van voorraadopnames
  • voorbereiden van bijeenkomsten volgens afspraak
 • Verrichten van bij de werkzaamheden behorende administratieve taken
 • Bijhouden van de verhuur van de diverse ruimtes
 • Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
  • doen van suggesties voor verbetering van werkwijzen/procedures, aanpassing van het assortiment, wisseling van leveranciers e.d.
  • overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van het bestuur
 • Toezien op goed gebruik van de ruimtes door de gebruikers, eventueel corrigerend optreden naar huurders/gebruikers
 • Toezien op een schone oplevering door gebruikers
 • Toezicht op schoonmaak door derden
 • Verrichten van klein onderhoud
 • Bedienen van kantoor apparatuur
 • Toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden


Niet tot de taken behorende omdat deze door de gebruikers gedaan dienen te worden:
 • Klaarzetten en opruimen van de ruimtes
 • Voortdurend toezien op normaal gebruik van het MFC
 • Openen en sluiten van het gebouw
 • Bediening van het horecagedeelte


Bekijk PDF