Untitled Document

Sponsoren...

De bouw van De Zwingel werd ondersteund door tal van goede doelen en fondsen. Het lijstje hieronder bevat de instanties die een bijdrage hebben geleverd aan De Zwingel:
De Zwingel werd ook mogelijk gemaakt door financiële steun van:

Ook heeft de dorpsraad van Melderslo een groot bedrag beschikbaar
gesteld voor een licht- en geluidsinstallatie in De Zwingel!