Untitled Document

Info...

Huisregels

De volgende huisregels worden gehanteerd:

  • Het is personen beneden de 18 jaar niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te nuttigen.
  • Het is niet toegestaan zich achter de bar of muziekinstallatie te begeven.
  • Het is niet toegestaan glazen / flessen mee naar buiten te nemen.
  • Dealen en het gebruik van drugs in of rondom het gebouw zijn niet toegestaan.
  • In de keuken zijn geen dieren toegestaan.
  • Extremistische uitingen en/of taalgebruik alsmede racistisch en ongewenst gedrag (agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie) worden niet getolereerd. Indien nodig kan de huurder en/of het bestuur van MFC de Zwingel deze personen de toegang weigeren /ontzeggen.
  • Door bezoekers aangerichte schade in en om het gebouw moet altijd door de betrokkene(n) worden vergoed. Indien er sprake is van opzet, zal door het het bestuur van MFC de Zwingel aangifte worden gedaan bij de politie.
  • Bij eventuele ongeregeldheden, alsook bij diefstal wordt de politie ingeschakeld.
  • MFC de Zwingel stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, verlies / diefstal en / of beschadiging van persoonlijke eigendommen ontstaan tijdens aanwezigheid in het MFC.
  • Bij het niet nakomen van bovenstaande regels heeft het bestuur van MFC de Zwingel ten aller tijden het recht om personen of huurders de toegang te weigeren / ontzeggen.


Bekijk PDF